Kirjoittajan arkistot: Petri Kortejärvi

Tietoja Petri Kortejärvi

Petri Kortejärvi toimii metsäpalvelupäällikkönä OP -ryhmässä. Petri on kotoisin Askolasta, asuu kuusihenkisen perheensä kanssa Helsingissä ja lämmittää talonsa puulla. Petri hoitaa metsiään Keski-Suomessa ja Järvi-Suomessa.

Päätösten tekeminen pienentää vahinkoriskiä – myös metsässä

Noin puolet Suomen yksityismetsistä on vakuuttamatta. Se on hämmästyttävää, kun vertaa tätä siihen, etä reilusti yli 90 prosentilla suomalaisista on kotivakuutus. Kun metsänomistajalta kysytään, miksi hän ei ole vakuuttanut metsäänsä, hän ilmoittaa syyksi usein vakuutuksen kalliin hinnan. Asiaa kannattaa miettiä hieman tarkemmin. Metsänomistaja voi miettiä, minkä kokoisen vahingon hän voi kantaa itse. Jos hän päätyy siihen, että vaikkapa 5000 euroa on sellainen vahinko, jonka hän voi itse kantaa, niin se kannattaa laittaa omavastuun suuruudeksi metsävakuutukseen. Omavastuun nostaminen laskee vuotuista vakuutusmaksua merkittävästi.

Olipa kyseessä omakotitalon, auton tai metsän vakuuttaminen, voi omilla päätöksillä ja ratkaisuilla vaikuttaa vahinkoriskiin merkittävästi. Omakotitalossa vahinkoriskiä voi vähentää rakennuksen vuosihuollolla, hyvällä valaistuksella ja vaikkapa pihan liukkauden torjunnalla. Autoilun riskit pienenevät ennakoivalla ajotavalla, mutta myös auton ja vaikkapa tuulilasin kunto vaikuttaa vahinkoriskiin merkittävästi. Olen itse huomannut 40 ikävuoden merkkipaalun ohitettuani, että ikänäkö on totta. Hämärässä ja varsinkin sateessa ajaminen on hankalaa,  jos tuulilasi on huonossa kunnossa.

Myös metsätilan tuhoriskiin voi vaikuttaa tekemällä hyviä päätöksiä sen hoidosta. Metsän kohdalla huoltaminen tarkoittaa taimikonhoitojen ja harvennusten tekemistä oikeaan aikaan. Hoitamaton metsä on alttiimpi erilaisille tuhoille,  ja vaikka vahinkoa ei tapahtuisikaan, niin hoitamattomuus joka tapauksessa laskee metsän tuottoa. Metsävahingoista suurin osa on myrskyjen aiheuttamia, mutta myös lumituhot aiheuttavat isoja vahinkoja. Myrskyn ja lumikuorman aiheuttamia vahinkoja voi merkittävästi vähentää hoitamalla metsää niin, että pituuden lisäksi myös puiden paksuus kasvaa. Maan alla myös juuret reagoivat lisääntyneeseen kasvutilaan. Aukealla paikalla yksi kasvava puu kaatuu harvoin tuulessa, sillä se on koko ikänsä voinut sopeutua tuuleen.

Metsävakuutuksen omavastuun suuruuden voi päättää itse,  ja se kannattaa mitoittaa oman riskinkantokyvyn ja metsätilan mukaan. Metsän vakuuttamispäätökseSSÄ ajoitus on erityisen tärkeää: vakuutus ei nimittäin auta,  jos sen ottaa myrskyn jälkeen.