OP Ryhmä

OP Ryhmän liiketoiminta-alueet ovat pankkitoiminta, vahinkovakuutus ja varallisuudenhoito.
Pankkitoiminta on ryhmän liiketoimintasegmenteistä suurin. Kotitalouksille OPlla on tuotteita ja palveluita niin talouden hoitoon ja asunnon hankintaan kuin sijoittamiseenkin. Yrityksille OP tarjoaa rahoitukseen, kassanhallintaan ja maksuliikkeen hoitoon tarvittavat palvelut.

OP on myös Suomen johtava vahinkovakuuttaja. Pohjola tarjoaa henkilö- sekä yritys- ja yhteisöasiakkailleen monipuolisen ja kattavan vakuutusturvan. Vahinkovakuutustoiminnan muodostavat Pohjola-konserniin kuuluvat Pohjola Vakuutus, A-Vakuutus, Eurooppalainen sekä Baltiassa toimivat Seesam-yhtiöt.

Varallisuudenhoidossa OPn vahvuutena ovat monipuoliset tuotteet ja palvelut vakuutussäästämisessä, henkilöriskien vakuuttamisessa, rahastoissa ja sopimuspohjaisessa varallisuudenhoidossa sekä laaja palveluverkko.

OPn toiminnan perusta ja strategisten tavoitteiden lähtökohta on osuustoiminnallisuus, joka korostuu myös ryhmän arvoissa: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Ryhmän perustehtävä on edistää omistajajäsenten, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Vastuullisuus on keskeinen osa OPn arvoja ja strategiaa, ja ryhmä on sitoutunut edistämään yhteiskuntavastuuta liiketoiminnassaan.

Pitkäjänteinen asiakkaan ajatteleminen näkyy myös jatkuvana uudistumisena. Palveluja ja tuotteita kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Taloudessa -blogi tarjoaa julkisen, vuorovaikutteisen kanavan asiakkaiden ja OPn asiantuntijoiden väliseen keskusteluun. Blogien kommentointi on nykyaikainen tapa vaikuttaa asioihin!