Säännöt

BLOGIN TOIMINTAPERIAATTEET

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme ajankohtaisista talousasioista!

OPn blogisivustolla voit osallistua keskusteluun, kommentoida ja kysyä. Ole aktiivinen ja tuo oma mielipiteesi esiin! Muistathan kuitenkin, että tuottamasi sisällön on oltava lain ja hyvien tapojen mukaista. Ennen kuin osallistut keskusteluun, tutustu huolella muutamiin pelisääntöihimme.

1. Kirjoittajien tekstit ovat heidän henkilökohtaisia mielipiteitään. OP Ryhmään kuuluvat yhtiöt eivät ole mitenkään vaikuttaneet tai osallistuneet aineiston laatimiseen tai muutoin toimineet yhteistyössä kirjoittajien kanssa, eivätkä yhtiöt tarkasta blogitekstejä ennakolta. OP Ryhmään kuuluvat yhtiöt eivät vastaa kirjoittajien blogitekstien sisällöistä, oli kirjoittajana sitten OP Ryhmän työntekijä, sopimuskumppani tai vierailija, joka kommentoi kirjoittajien blogiin lisäämää sisältöä. OP Ryhmään kuuluvat yhtiöt eivät vastaa blogissa esitettyjen neuvojen, lausuntojen tai muun sivustolla välitetyn tiedon oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta.

Jokainen kirjoittaja vastaa siitä, että kirjoitukset ovat soveltuvien lakien ja säännösten mukaisia.

Blogia ylläpitää OP-Palvelut Oy, joka on OP Ryhmään kuuluva yhtiö.

2. Kommentteja ei tarkasteta etukäteen. Poistamme kuitenkin ilman etukäteisvaroitusta asiattomat kommentit, jotka ovat esimerkiksi:

  • rasistisia
  • väkivaltaan tai rikokseen yllyttäviä
  • kirosanoja, nimittelyä tai muuten alatyylistä tai loukkaavaa
  • jonkun toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkkejä, jotka eivät tue keskustelun aihetta tai ovat muuten asiattomia
  • tavaroiden ja palveluiden markkinointia.

Noudatathan kommentoinnissa myös yleistä netikettiä.

3. OP Ryhmä pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Blogisivulle toimitetut viestit ovat OP Ryhmän omaisuutta. Lisätessäsi aineistoa blogiin annat OP Ryhmälle ikuisen ja ilmaisen oikeuden käyttää, siirtää, tallentaa, levittää, muuttaa, julkaista tai poistaa kyseistä aineistoa sähköisesti tai muulla tavalla.

Kaikenlainen blogissa esitetyn informaation tai mielipiteiden hyödyntäminen, kuten mahdolliset sijoituspäätökset blogissa esitetyn aineiston perusteella, tapahtuu omalla vastuulla. OP Ryhmä ei miltään osin vastaa blogissa esitetyn aineiston hyödyntämisen seurauksista.

4. Muistathan, että sivusto on julkinen, joten ethän julkaise kenenkään henkilön asiakastietoja. Henkilökohtaiset pankki- ja vakuutusasiat voi hoitaa op.fi-palvelussa (www.op.fi) tai soittaa puhelinpalveluumme OP 0100 0500 (pankkiasiat) tai 0303 0303 (vakuutus- ja vahinkoasiat).

5. Blogissa ei saa julkaista kirjoituksia, joiden voidaan katsoa olevan arvopaperimarkkinalaissa tai Finanssivalvonnan antamissa määräyksissä ja ohjeissa tarkoitettuja sijoitussuosituksia. Rahoitusvälineitä koskevat suositukset, mukaan lukien näkemykset nykyisistä tai tulevista arvoista tai hinnoista, eivät ole sallittuja. Toimintasuositukset ja ehdotukset (kuten esimerkiksi ”osta”, ”pidä”, ”myy”) ja epäsuorat viittaukset sellaisiin (esimerkiksi rahoitusvälineen tavoitehinnan ilmoittaminen) ovat kiellettyjä.

Sijoitussuosituksella tarkoitetaan lyhyesti sanottuna sijoitusstrategiasuosituksia tai –ehdotuksia sisältävää tietoa rahoitusvälineestä tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijasta, mukaan luettuina kaikki arviot rahoitusvälineiden nykyisestä tai tulevasta arvosta tai hinnasta.

OP Ryhmä voi poistaa kommentit, joita se pitää sijoitussuosituksina.

Blogissa olevia tekstejä ei pidä ymmärtää sijoitussuosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

6. Lisätessään sisältöä OPn blogisivustolle ja muuten käyttäessään blogia kirjoittaja ja vierailija hyväksyvät nämä toimintaperiaatteet ja sitoutuvat noudattamaan niitä.