Avainsana-arkisto: digitalisaatio

Digitaaliset kuluttajatrendit – mitkä ilmiöt ovat vahvistumassa 2015?

Kuluttajatrendien bongaus ja ymmärtäminen nopeasti digitalisoituvassa kuluttajamaailmassa on mitä mielenkiintoisinta, mutta myös haastavinta. Erityisesti voittajakonseptin poimiminen varhaisessa vaiheessa tuntuu olevan yhtä vaikeaa kuin neulan poimiminen heinäsuovasta, ainakin näin ekonomistille.

Tiettyjä vahvistuvia ilmiöitä on kuitenkin kohtalaisen helposti hahmotettavissa verkkokaupassa ja monikanavaistuvassa ostosmaailmassa:

1) Yksilöllisyys ja personointi viittaavat asiakkaiden haluun erottautua ja luoda omaa identiteettiä. Mahdollisuudet siihen ovat mitä parhaimmat kun pitkälle erikoistuneita tuotevalikoimia on tarjolla globaalisti. Lisäksi kuluttajan mahdollisuudet osallistua tuotteiden ja palveluiden kehitys- ja tuotantoprosesseihin on kasvamassa. Räätälöityjä tarpeita tukee myös asiakastiedon parempi analytiikka ja sen hyödyntäminen kuluttajan hyväksi.

2) Yhteisöllisyyden merkitys ostospäätöksissä kasvaa vertaisyhteisöjen, harrasteryhmien ja ammatillisten verkostojen kautta. Omasta kuluttamisesta kerrotaan aiempaa laajemmalle piirille. Samalla myönteiset, kokemukset ja suositukset, mutta myös pettymykset, kiirivät nopeasti ja laajalle. Sosiaalinen media osana liiketoimintamallia on yhä yleisempää.

3) Mobiili elämäntyyli kattaa eri medioiden yhtäaikaisen ja sujuvan käytön. Kanavien määrän sijaan yhä tärkeämpää vaikuttaa kuitenkin olevan se miten asiakaskokemus rakentuu kokonaisuutena. Kuluttajien ostosten teon eri vaihteet: tiedonhaku, tuotteiden ja palveluiden vertailu, tilaaminen ja toimitus sekä palautus/peruutus on saatava hyvin sujuviksi ja integroituneiksi eri kanavissa.

Nämä vahvistuvat ilmiöt vaikuttavat kaikissa kuluttaja- ja käyttäjäryhmissä, mutta selvimmin ne  ovat näkyvissä ns. Millenials –sukupolven elämäntavoissa ja arvoissa. Tämän profiilin oivaltavasti hyödyntävät palvelu-, ja kuluttajaratkaisut tulevatkin yleistymään ja menestymään kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa.

Millennials –sukupolven profiili 

 • Syntyneet 1980-2000
 • Usein korkeasti koulutettuja
 • Katsovat tv:tä harvemmin, eivätkä omaa ns. perinteisiä lukutottumuksia
 • Erittäin sosiaalisia reaaliaikaisissa kanavissa ja verkossa
 • Pitävät teknologiasta
 • Yrittäjähenkisiä ja avoimia uusille ideoille
 • Pitävät ”pureskellusta” tai ”jalostetusta” tiedosta, erityisesti jos se koskee itseä.
 • Elämän laatu ja ajankäyttö sekä terveys korkeammalla prioriteettilistalla kuin vaikkapa korkea palkka tai asema
 • Kokemuksia ja elämyksiä arvostetaan enemmän kuin omistamista itseisarvona.
 • Halukkaita vuokraamaan, jakamaan, kierrättämään tavaroita ja asioita vaihtoehtona uuden ostamiselle
 • Vertaisryhmien vaikutus omaan mielipiteenmuodostukseen suuri
 • Ennen ostopäätöksiä tehdään paljon on-line- selvittelyä ja vertailua verkossa
 • Odottavat, että kiinnostavat kuluttajabrändit kuuntelevat ja vastaanottavat sekä huomioivat kuluttajien näkemyksiä ja kehitysehdotuksia      Lähde: http://www.KPMG.com/consumercurrents

Maarit Lindström

Mitä digibarometri 2015 kertoo kuluttajista?

Tällä viikolla julkaistu digibarometri 2015 on mielenkiintoista luettavaa. Uutiskynnyksen ylitti lähinnä Suomen nappaama hopeasija kansainvälisessä barometrissa. Uutinen on hieno ja innostava erityisesi siksi, että myönteinen talousdata on Suomessa edelleen varsin vähäistä.

Pelkkään hymistelyyn ei kuitenkaan kannata tyytyä. Raporttiin perehtyvä löytää sieltä mielenkiintoisia asioita ja yksityiskohtia yleisarvosannan lisäksi.

Kuluttajaekonomisti huomaa, että kansalaisten eli kuluttajien digivertailun kärkisijat vievät naapurimme Tanska, Norja ja Ruotsi. Myös Alankomaat ovat Suomen edellä. Tulokset osoittavat, että me kuluttajat olemme kyllä hyvin saavutettavissa sähköisin viestintävälinein, mutta parantamisen varaa kärkimaihin verrattuna on esimerkiksi seuraavissa:

• digitalisaatiota hyödyntävä yhteiskunnallinen osallistuminen
• aktiivisuus sosiaalisessa mediassa
• sähköisen liiketoiminnan osuus kaupan liikevaihdosta
• peruspalvelujen parempi saavutettavuus ICT:n myötä
• terveydenhuollon mobiilisovellukset

Tässäpä vaikka viimeisestä kohdasta vinkkiä digitaalista business-potentiaalia metsästäville. Langatonta tiedonsiirtoa hyödyntävät monitorit, muistisairaiden seurantalaitteet tai etäyhteydellä toteutetut lääketieteelliset konsultaatiot vain odottavat ottajaansa!

Digibarometrista tarkemmin täältä: http://digi.fi/files/2015/03/Digibarometri-2015.pdf
Maarit Lindström