Avainsana-arkisto: luottamus

Alennusmyynneistä myötätuulta kuluttajien purjeisiin

Kotimaisia kuluttajia on viime kuukausina varoiteltu vajoamasta liialliseen synkkyyteen ja ajattelemaan optimistisesti, jotta Suomen talous saataisiin taas nousuun. Ilmapiirillä ja luottamuksella onkin vaikutusta kotimaiseen kysyntään, joka on tärkeässä asemassa erityisesti nyt kun vienti ei edelleenkään vedä toivotulla tavalla.

Monet yritykset ovat tänä keväänä pyrkineetkin tulemaan vastaan ja puhaltamaan tuulta kuluttajien purjeisiin erilaisten alennusmyyntien ja hintakampanjoiden voimin. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat olleet vähittäiskauppaketjujen laajamittaiset elintarvikkeiden hintojen alennukset ja nyt myös sesonkialennusmyynnit, jotka lähtivät osin jo ennen juhannusta liikkeelle.

Kaikki tämä on hintatietoisia suomalaisia kuluttajia ilahduttavaa. Elintarvikkeiden hintojen, liikennekulujen ja korkokulujen maltillisuus on myötävaikuttanut kuluttajien yleisen luottamuksen kohenemiseen, joka on puolestaan vauhdittanut yksityisen kulutuksen myönteistä kehitystä loppuvuotta kohden mentäessä.

Eurostatin tuoreen yksityisen kulutuksen hintavertailuohjelman mukaan Suomi on yksi EU-maiden ja euroalueen kalleimmista maista. Kokonaishintataso ylittää EU-keskiarvon peräti 23 prosentilla. Laskun varaa siis on ja oikeaan suuntaan mennään!

Maarit Lindström

Kuluttajien luottamusta tuettava myös talouspolitiikalla

Vähittäiskaupassa ja kotimaisessa kysynnässä ei ole viime aikoina ollut juuri hurraamista. Päivittäistavarakaupan liikevaihdon volyymi on laskenut jo kolme vuotta peräkkäin. Pitkittynyt taantumahan on merkinnyt sitä, että palkat eivät nouse ja myös työttömyyden kasvu on rapauttanut kuluttajien luottamusta.

Tilanne ei kuitenkaan ole aivan huono. Kuluttajabarometri on kohonnut (saldoluku) alkuvuodesta 11,2:een ja on nyt pitkän aikavälin tasolla (11.8). Liki puolet kuluttajista näkee kestotavaroiden ostamisen ajankohdan kannattavaksi. Tilanne johtuu tosin enemmän kuluttajahintojen laskusta, ei niinkään tulokehityksen parantumisesta. Mihin kuluttajat sitten aikovat rahaa kevään ja alkukesän mittaan kuluttaa? Pääkohteita ovat kuluttajabarometrin mukaan koti- ja ulkomaan matkailu, kodin sisustus ja remontointi.

Oleellinen vaikutus kuluttajien luottamuksen tasoon on jatkossa myös talouspolitiikan uskottavuudella. Kansalaiset ymmärtävät, että tulevan hallituksen on kitukasvun oloissa tehtävä kipeitäkin ratkaisuja julkisen velkaantumisen ja menokehityksen taittamiseksi. Samaan aikaan kuluttajat haluavat nähdä pidemmän aikavälin positiivisen näkymän tulevaisuuteen, jotta lyhyen aikavälin etujen karsinta tuntuisi oikeutetummalta.

Seuraavan hallituksen tärkein tehtävä onkin taiteilla yhtäältä julkisen talouden tasapainottamisen ja toisaalta kasvun ja työllisyyden välillä. Muutosjohtamiseen kykenevää hallituspohjaa odotellaan kiivaasti jo vapun eli työnjuhlan kunniaksi.

Maarit Lindström