Avainsana-arkisto: valtakirja

Pikkuvinkkejä pankista, vaivatta valtakirjalla

Sekosiko teini, kun ei huoltajan luvasta huolimatta saanut nettikaupasta peliä ostettua kortilla? Menivätkö hermot, kun isä maksoi vahingossa laskun tililtäsi ja olisitkin juuri tarvinnut rahan itsellesi? Ja mistä sen lainan saikaan nostettua?

Onko aikataulusi kiireinen etkä ehdi pankkiin, tai eikö muutos onnistunutkaan verkkopalvelusta? Tiesitkö, että voit lähettää verkkovaltakirjan!

Keräsin alle muutamia yleisimpiä asioita ja muutospyyntöjä, joita voidaan toteuttaa verkkovaltakirjalla, jos asiointi henkilökohtaisesti pankin kanssa on muutoin haastavaa. Esimerkiksi alaikäisen pankkikortin turvarajojen muuttamisen, tilin käyttöoikeuksien päivittämisen ja lainan nostot voi helposti pyytää toteuttamaan valtakirjalla. Aika helppoja vinkkejä, mutta oikeiden tietojen löytäminen tai niiden välittäminen oikealle taholle voi olla joskus haastavaa.

Tästä jutusta löydät seuraavanlaisen sisällön:

 1. Huomioitavaa verkkovaltakirjasta
 2. Mistä verkkovaltakirja lähetetään?
 3. Voiko valtuutuksen antaa verkkoviestillä?
 4. Mistä asioista voisin lähettää verkkovaltakirjan, kun tapaaminen pankissa ei ole mahdollinen?
  1. Palvelun lopetus (tili, kortti, verkkopalvelu, arvo-osuustili…)
  2. Muutospyynnöt alaikäisen palveluita koskien (kortin turvarajat, tilin käyttörajoitukset…)
  3. Tilin käyttöoikeuden lisäys, muutos tai poistaminen
  4. Jatkuvan rahastosopimuksen muutokset
  5. Lainan loppuunmaksu
  6. Luoton nostaminen
  7. Säästö- tai sijoitusvakuutuksen takaisinosto
 5. Millainen valtakirja ei ole pätevä?
 6. Huomioithan vielä, että…

Aiemmin aiheesta kirjoitti jo Teemu Virrankoski eläväisen oman elämän esimerkin varjolla, joten kannattaa lukaista myös hänen tekstinsä. Alle on koottu hieman tarkennuksia ja lisäesimerkkejä aiheeseen liittyen.

Huomioitavaa verkkovaltakirjasta

Verkkovaltakirjalla annat valtuutuksen joko pankille tai toiselle henkilölle jonkin asian toteuttamiseen. Tästä syystä valtakirja tulee aina antaa mahdollisimman yksilöidyillä tiedoilla. Eli valtakirjan on oltava niin hyvin yksilöity ja tarkka, että valtakirjaa tulkitsevan henkilön ei tarvitse arvuutella valtuutuksen sisältöä.

Yksilöintitietoina pyydetään asiasta riippuen esimerkiksi kortin neljää viimeistä numeroa, tilinumeroa, lainan numeroa, henkilötunnusta, rahaston nimeä, arvo-osuustilin numeroa tai vaikkapa vakuutuksen sopimusnumeroa. Verkkovaltakirjojen käsittelyajat ovat yleensä 1-3 pankkipäivää, joten on hyvä toimittaa verkkovaltakirja pankkiin hyvissä ajoin ennen toivottua ajankohtaa.

Mistä verkkovaltakirja lähetetään?

Valitsemalla verkkopalveluusi kirjautuneena kohdan
> Omat tiedot
> Valtakirjat

Verkkovaltakirjasta riippuen voit valita joko valtakirjan koskien yleisiä pankkiasioita, alaikäisen pankkiasioiden hoitoa, varojen nostoa tililtä tai kuolinpesän palveluita.

Voiko valtuutuksen antaa verkkoviestillä?

Verkkoviesti ei valitettavasti täytä verkkovaltakirjan kriteereitä sähköisen allekirjoituksen osalta ja moni muutospyyntö pyydetään tekemään verkkovaltakirjalla. Verkkovaltakirjat myös arkistoidaan mahdollista myöhempää tarkistusta varten ja tästä syystä verkkovaltakirja on aina ensisijainen kanava muutoksia tehdessä, mikäli muutosta ei voi sopia tehtävän konttorilla tai puhelimitse.

Mistä asioista voisin lähettää verkkovaltakirjan, kun tapaaminen pankissa ei ole mahdollinen?

Tähän on koottu esimerkkejä yleisimmistä toimenpiteistä. Alla löydät tarkempia tietoja, mitä valtakirjan tulisi sisältää. Jos sinua askarruttaa jokin asia, miten ilmaiset asian valtakirjalla eivätkä alla olevat ohjeet vielä ole riittävät asian hoitamiseksi, on helpointa soittaa OP 0100 0500 tai lähettää verkkoviestillä kysymys omaan pankkiisi.

 1. Palvelun lopetus (tili, kortti, verkkopalvelu, arvo-osuustili…)
 2. Muutospyynnöt alaikäisen palveluita koskien (kortin turvarajat, tilin käyttörajoitukset…)
 3. Tilin käyttöoikeuden lisäys, muutos tai poistaminen
 4. Jatkuvan rahastosopimuksen muutokset
 5. Lainan loppuunmaksu
 6. Luoton nostaminen
 7. Säästö- tai sijoitusvakuutuksen takaisinosto

1. Palvelun lopetus

Riippuen siitä, mikä palvelu halutaan lopettaa tai muuttaa, tulee tiedot yksilöidä mahdollisimman tarkkaan. On myös hyvä huomioida, että palvelua ei voida lopettaa, mikäli siihen liittyy toinen palvelu tai siitä kertyneet palvelumaksut ovat maksamatta.

Tilin lopettamiseksi tarvitaan tilinumero sekä hyvitystilin tilinumero, jonne mahdollinen lopetuskorko ja tilin lopetusvarat voidaan maksaa. Vaikka tilin saldo olisi nolla, yleensä lopetuskorkoa on kertynyt ja tämä tulee voida maksaa asiakkaan ilmoittamalle tilille. Ja jos tilissä on kaksi omistajaa, tarvitaan lopetuspyyntö molemmilta tilinomistajilta.

Kortin lopettamiseksi tulee mainita pyyntö lopetuksesta, pyyntö mahdollisen korttiluoton irtisanomisesta, kortin neljä viimeistä numeroa sekä tieto, että kortti on tuhottu itse. Jos kortti on lopetettavassa tilissä, mutta kortti halutaan jättää käyttöön, tulee mainita pyyntö kortin päätilin vaihtamisesta ja uusi oma tilinumero, johon kortti liitetään.

Verkkopalvelusopimuksen lopettamiseksi tulee maininta pyyntö sopimuksen lopettamisesta. Jos verkkopalvelu on lopetettavassa tilissä, mutta verkkopalvelusopimus halutaan jättää käyttöön, tulee mainita pyyntö verkkopalvelusopimuksen päätilin vaihtamisesta ja uusi oma tilinumero, johon sopimus liitetään.

Arvopaperisäilytyksen lopettamiseksi tulee mainita pyyntö säilytyksen lopettamisesta sekä säilytyksen sopimusnumero. Jos säilytyssopimus on lopetettavassa tilissä, mutta säilytys jättää käyttöön, tulee mainita pyyntö säilytyksen rahatilin vaihtamisesta ja uusi oma tilinumero, johon sopimus liitetään.

Esimerkki verkkovaltakirjasta:

”Pyydän lopettamaan tilin FI12 5555… ja tilissä olevan OP-Visa Yhdistelmä –kortin sekä irtisanomaan korttiluoton. Kortin neljä viimeistä numeroa ovat 9999 ja kortti on tuhottu itse. Tilille jääneet lopetusvarat voi siirtää tilille FI34 5000…”

2. Muutospyynnöt alaikäisen palveluita koskien

Valtakirjassa tulee mainita alaikäisen nimi ja henkilötunnus sekä yksilöity muutospyyntö, mikä on tarkoitus toteuttaa. Kun kyse on alaikäisestä, tarvitaan valtakirja lapsen molemmilta huoltajilta. Jos olet yksinhuoltaja, tulee tästä olla jo konttorilla tieto. Muussa tapauksessa tulee asia hoitaa konttorissa ja ottaa mukaan vahvistus yksinhuoltajuudesta.

Kortin turvarajojen muuttamiseksi tulee mainita yllä olevien tietojen lisäksi kortin 4 viimeistä numeroa sekä uudet kortin turvarajat käteisnostoille, korttivarmennuksiin ja verkkomaksamiseen tai muihin etäostoihin.

Tilin käyttöoikeuksien muuttamiseksi tulee mainita henkilötietojen lisäksi tilinumero sekä haluttu muutospyyntö, esimerkiksi käyttöoikeus on jatkossa vain konttorissa tai ei käyttöoikeutta tiliin.

Esimerkki verkkovaltakirjasta:

”Pyydämme lapsen huoltajina muuttamaan lapsemme Niilo Nauravainen (henkilötunnus) OP-Visa Electron -kortin (kortin 4 viimeistä numeroa ovat 9999) turvarajat seuraavasti:

Käteisnostot automaatilla 50 euroa/ vrk (ent. 20 eur)
Korttivarmennukset 50 euroa/ vrk (ent. 20 eur)
Verkkomaksaminen ja muut etäostot 20 eur/ vrk (ent. 0 eur).

Toinen huoltaja lähettää samansisältöisen verkkovaltakirjan.”

3. Tilin käyttöoikeuden lisäys, muutos tai poistaminen

Varmista, millainen käyttöoikeus on kyseessä. Saako tiliä käyttää vain konttorissa (eli käyttöoikeus konttorissa) vai saako tiliä käyttää myös verkkopalvelussa, puhelimitse ja konttorissa (eli laaja käyttöoikeus).

Valtakirjassa tulee mainita tilinumero, johon käyttöoikeus lisätään, käyttöoikeuden saajan koko nimi ja henkilötunnus, ja onko kyseessä käyttöoikeus vain konttorissa vai laaja käyttöoikeus myös puhelin- ja verkkokanavissa.

Käyttöoikeuden poistamiseksi/ muuttamiseksi mainitse valtakirjassa tilinumero sekä nimi ja henkilötunnus, keneltä käyttöoikeus poistetaan tai millaiseksi käyttöoikeus muutetaan. On myös syytä tarkastaa, onko tällöin kyseessä käyttöoikeus vai tilin omistajuus. Jos tilissä on kaksi omistajaa, muutospyyntöihin tarvitaan ensisijaisesti aina molempien suostumus.

Esimerkki verkkovaltakirjasta:

”Pyydän muuttamaan Asta Asiakkaan (henkilötunnus) käyttöoikeuden tilissäni FI12 5555… laajaksi käyttöoikeudeksi niin, että tiliä voi käyttää myös verkkopalvelussa ja puhelimitse. Nyt käyttöoikeus on vain konttorissa.”

4. Jatkuvan rahastosopimuksen muutokset

Jatkuvan rahastosäästösopimuksen muutoksia et voi toistaiseksi tehdä verkkopalvelussasi. Vaikka lunastaisit rahaston kaikki omistuksessasi olevat osuudet, jatkuva säästösopimus jää sellaisenaan voimaan ja tiliveloitukset jatkuvat.

Muutospyynnössä tulee mainita rahaston nimi tai sopimusnumero sekä pyyntö jatkuvan rahastosäästösopimuksen tauolle laittamisesta tai muusta muutoksesta (esim. eräpäivä, veloitustili tai summa). Voit ilmoittaa samalla uuden ajankohdan, jolloin säästäminen samoilla tiedoilla jälleen käynnistyy tai jos haluat muutoksen samalla, kirjoitathan muutoksen selkeästi.

Esimerkki verkkovaltakirjasta:

”Haluan pitää taukoa säästämisessä ja pyydän muuttamaan Jatkuvan rahastosäästösopimukseni (rahaston nimi tai sopimusnumero) niin, että tauko alkaa heti ja säästäminen (rahaston nimi) jatkuu uudelleen 1.3.2016 alkaen samalla eräpäivällä. Summaksi muutetaan silloin samalla 100 euroa nykyisen 50 euron sijaan.”

5. Lainan loppuun maksu

Tarkista ensin, onko lainassasi Takaisinmaksuturva. Jos lainassasi on Takaisinmaksuturva, varaathan ajan lainan loppuun maksua ja takaisinmaksuturvan mahdollista irtisanomista varten konttoriin soittamalla OP 0100 0500 (ark. 8-18).

Jos takaisinmaksuturvaa ei ole, lähetä pyyntö lainan loppuun maksusta valtakirjalla. Mainitse tällöin, että kyseessä on lainan loppuun maksu. Muita tarvittavia tietoja ovat lainan numero, sekä tilinumero, jolta loppuun maksu voidaan veloittaa, ja päivämäärä (kun eräpäivään on vähintään 3 pankkipäivää – muussa tapauksessa lainan loppuun maksu toteutetaan heti valtakirjan käsittelypäivänä). Vaihtuvakorkoisen lainan loppuun maksusta ei veloiteta ylimääräisiä kuluja.

Esimerkki valtakirjasta:

 ”Pyydän maksamaan lainani FI09 5876 5432 1098 76 loppuun tililtäni FI12 5234 5678 9012 34 tiistaina 8.12.2015.”

6. Luoton nostaminen

Valtakirjassa tulee mainita, että kyseessä on lainan nosto. Muita tarvittavia tietoja ovat lainan numero, nostettava summa ja tilinumero, jolle laina nostetaan. Valtakirja tarvitaan molemmilta lainan velallisilta, ellei lainaneuvottelussa ole muuta sovittu.

Esimerkki valtakirjasta:

”Pyydän nostamaan lainalta FI09 5876… summan 15 000 euroa tililleni FI12 5555…. Toinen velallinen lähettää samansisältöisen valtakirjan omasta verkkopalvelustaan.”

7. Säästö- tai sijoitusvakuutuksen takaisinosto

Mainitse valtakirjassasi vakuutuksen numero, tilinumerosi sekä takaisinoston määrä (joko brutto- tai nettomäärä).

Brutto: Koko takaisinoston määrä, josta vähennetään hinnaston mukaiset takaisinostokulut ja suoritetaan mahdollinen ennakonpidätys. Netto: Sinulle maksettava määrä ja mahdolliset kulut ja ennakonpidätys tehdään vakuutukseen jäävästä summasta.

Osittainen takaisinosto toteutetaan takaisinoston määrän ja vakuutussäästön osoittamassa suhteessa kaikista vakuutuksessa olevista rahastoista, ellei muuta ilmoiteta. Jos haluat yksilöidä, että takaisinosto tehdään esim. vain tietyn rahaston rahasto-osuuksista, tulee tästä olla valtakirjassa maininta.

Esimerkki valtakirjasta:

”Pyydän tekemään 2000 euron (netto) takaisinoston OP-Sijoitusvakuutuksestani numero 702-123456 tililleni FI12 5555….”

Millainen valtakirja ei ole pätevä?

Oletko joskus saanut puhelun pankista vastaavasti: ”Kiitos lähettämästäsi valtakirjasta, mutta valitettavasti valtakirjastasi puuttui tietoja ja pyytäisimme sinua lähettämään meille uuden…” Noh, näitähän sattuu ja sitä varten olemme siis yhteydessä joko puhelimitse tai viestillä. Tässä kuitenkin muutamia esimerkkejä, jotka eivät täytä pätevän valtuutuksen kriteerejä ja kyllä – uutta valtakirjaa tarvitaan silloin.

”Valtuutan Maija Mallikkaan hoitamaan kaikkia pankkiasioitani.”

Valitettavasti ei. Verkkovaltakirjan tulee olla yksilöity tiettyyn muutokseen eikä avointa valtuutusta toiselle henkilölle voi sillä valitettavasti antaa. Jos halutaan tehdä muu valtuutus kaikkien pankkiasioiden hoitoa varten, tulee varata tapaamisaika pankkiin ja valtuutuksen sisältö vahvistaa henkilökohtaisesti.

”Haluan nostaa remonttilainaani 8000 euroa, kiitos.”

Valitettavasti ei. Valtuutuksen perusteella ei valitettavasti selviä, mistä lainasta nostetaan tai minne tilille. Suurimmalla osalla asiakkaista on useampi laina ja useampi tili, joten valtakirjaan tulee yksilöidä tiedot myös myöhempää tarkistusta varten.

”Minulla on joku säästöjuttu, jonne menee rahaa säästöön joka kuukausi. Voitteko poistaa sen.”

Valitettavasti ei. Onko tässä kyseessä tili, vakuutus vai rahasto? Yksilöimällä tiedot tili- tai vakuutusnumerolla tai rahaston nimellä pystymme paremmin varmistamaan, millaisesta valtuutuksesta on kyse. Myös muutospyynnön tulee olla selkeä ja tässäkään esimerkissä ei tule selkeästi esille, mitä pitää poistaa – jatkuva säästösopimus vai koko tili/ rahasto/ vakuutus.

Huomioithan vielä, että…

…kaikissa pankkiasioissa pääset ainakin alkuun soittamalla omaan Osuuspankkiisi tai OP 0100 0500 (ark. 8-18, pvm/mpm), lähettämällä verkkoviestin tai olemalla vaikka yhteydessä chatilla!

Yhteydenottosi perusteella asia voidaan hoitaa kerralla kuntoon jo puhelimitse,  varata tapaamisaika konttoriin tai opastaa tekemään muutos esimerkiksi verkkopalvelussa. Edellä mainitut vinkit koskivat ensisijaisesti muutoksia tai pyyntöjä jo olemassa oleviin sopimuksiin liittyen.

Eikähän kaikkeen aina tarvita verkkovaltakirjaa, jos muutos on mahdollinen toteuttaa jo verkkopalvelussasi.

Tilin teon hetki

Kylläpä sain raapia päätäni, miten kirjoittaisin tilin avaamisesta – erityisesti alaikäiselle – mielenkiintoisesti. Koska, ihan oikeasti, kyseessä on melkoisen tylsältä kuulostava aihepiiri. Silti on aina kannattavampaa ja myös turvallisempaa, että myös ne lapsille tarkoitetut rahat ovat tilillä eivätkä siellä patjan alla. Niinpä kaivoin harmaat aivosoluni ja muutaman inkkarin mukaani kanoottiin ja lähdin soutamaan.

Vinkkipankkeja tähän aihepiiriin kyllä löytyy paljonkin, ja eri nettisivustojen keskustelupalstat ovat erityisen innosta pullistelevia mielipiteissään. Suosittelen kuitenkin pitäytymään niin sanotuissa virallisissa kanavissa, kuten esimerkiksi maistraatti, pankki ja poliisi, niin saat varman ja ajantasaisen tiedon asioiden hoitamisesta.

Aasinsiltaa soudan hiljaa…

Nykyisin voi jo sanoa, että jokaisella on tili pankissa. Mutta miten tili on sinne ilmestynyt? Itsellänikin on ollut kaksi tiliä pidempään kuin oma muistikapasiteettini riittää, käytännössä noin kolmikuisesta saakka. Ja koska se en ole ollut minä, joka sen on avannut… Kiitän tästä mainiosta teosta vanhempiani. Pieneltä paikkakunnalta löytyi (ja löytyy muuten edelleen) Osuuspankin konttori ja sillä tiellä sitä ollaan!

Nyt on tilin teon hetki

Erityisesti nämä alaikäisen tiliasiat ovat askarruttaneet asiakkaita viime aikoina. Miten tili avataan, kuka voi sen avata, kenellä on käyttöoikeudet, kuka voi muuttaa sopimusta… Katsotaanpas yhdessä, kuinka asia hoituu.

 1. Tilin avaaminen alaikäiselle onnistuu konttorissa edunvalvojien suostumuksella. Yleensä edunvalvojina toimivat lapsen huoltajat eli vanhemmat.
 2. Molempien vanhempien tulee olla paikalla itse tai toiselta vanhemmalta on saatava valtakirjalla suostumus. Vastaavasti yksinhuoltajalta tarvitaan maistraatin todistus huoltajuudesta, elleivät tiedot löydy vielä väestötietojärjestelmästä.
 3. Tilin avaamiseksi tarvitaan lapsen henkilötunnus ja nimi. Syntymättömälle lapselle ei tiliä vielä voi avata, vaikka ajatuksena se oikein hyvä olisikin ja aina silloin tällöin tätä tiedustellaan.

Suostumus valtakirjalla

 1. Jos huoltajilla ei ole mahdollisuutta päästä pankin konttoriin yhtä aikaa vaikkapa työesteen tai välimatkan vuoksi, voi toinen huoltaja lähettää valtakirjalla suostumuksen tilin avaamisesta verkkopalvelustaan. Tällöin konttorilla asioiva huoltaja voi avata alaikäiselle tilin yksinkin.
 2. Valtakirja täytetään omassa verkkopalvelussa kirjautuneena kohdasta Omat tiedot > Valtakirjat > Alaikäisen pankkiasioiden hoito.

Mistä muusta sovitaan samalla?

Tilin avauksen yhteydessä sovitaan, kuka tiliä saa käyttää ja millaiset käyttöoikeudet hänelle määritellään. Lisäksi päätetään, mitä palveluita tiliin voi liittää (kortti ja/ tai verkkopalvelusopimus).

 • Esimerkiksi OP-Visa Electron -kortti ja verkkopalvelusopimus? Huoltajien lisäksi tarvitaan varmistaa myös lapsen henkilöllisyys ja saada korttisopimukseen lapsen allekirjoitus.
 • Olethan tietoinen, että verkkopalvelusopimus toimii sekä tunnistautumisen että ja maksamisen välineenä myös muissa kanavissa kuin op.fi -verkkopalvelussa, esimerkiksi eri verkkokaupat, Kela ja Verohallinto!

Varmista aina sopimusten teon yhteydessä, että ymmärrät vastuusi ja velvollisuutesi. Ellet tiedä, mitä jokin sana tarkoittaa, kysy. Me vastaamme mieluusti. Mutta emme ole ajatustenlukijoita.

Entäpä lahjoitus?

Mitä tehdä, kun halutaan antaa lahja rahan muodossa vaikka syntymäpäivinä tai joulun aikaan, mutta tilinumero ei ole tiedossa? Suositeltavin vaihtoehto on toki tiedustella lapsen vanhemmilta, joko lapsella on oma tili ja voisiko sille tilille lahjoittaa. Mutta aina tämä ei ole mahdollista, tiliä ei esimerkiksi vielä ole tai lahjoittaja ei halua tiliä vielä ”käytettäväksi”.

Miten voi avata tilin vaikkapa kummilapselle?  

 1. Tarvitset lapsen henkilötunnuksen, nimen ja osoitteen.
  • Suositeltavaa on, että vanhemmilta on suostumus tilin avaamiseksi (esimerkiksi verkkopalvelussa annettuna), mutta tämä ei ole välttämätöntä.
 2. Tämän jälkeen varaat ajan konttoriin, jonne haluat tilin avata.
  • Lahjoittamistarkoitus varmistetaan ja tiliehdot sovitaan konttorissa.
  • Lahjoittajalle ei saa jäädä itselleen käyttöoikeutta tiliin tai sen varoihin.

On tilanteita, että esimerkiksi isovanhemmat haluavat ”salata” tilin avaamisen ja säästää lapselle yllätyslahjana. Huoltajilla on yllätyksesta huolimatta aina oikeus saada tietoa lapsen pankkiasioista alaikäisyyden aikana.

Lahjoittaminen ja verotus

Jokaisella on oikeus lahjoittaa kolmen vuoden aikana 3999 euroa yksittäiselle saajalle ilman veroseuraamuksia. Kuukaudessa tämä tarkoittaa 111 euroa.

 • Huom! Säästäessäsi lapselle tulisi tiliotteen viestiksi lisätä sana LAHJA. Tällöin, lapsen saadessa varat käyttöönsä myöhemmin, tiliotteen tiedoista nähdään lahjoituksen tapahtuneen pienissä erissä eikä veroseuraamuksia tällöin tarvitse miettiä.
 • Lisää veroasioista Vero.fi –palvelusta. Jokaisen olisi suositeltavaa tähän tutustua.

 

Nyt eikun kiireesti varaamaan aikoja konttoriin, on tilin teon hetki! Asiakaspalvelumme tavoitat puhelimitse numerosta 0100 0500 (arkisin klo 8-18) ja ajanvarauksen pankkiin voit tehdä verkkopalvelumme etusivun oikeasta reunasta, kohdasta Ajanvaraus.

Lämpimästi tervetuloa!

Salla Soininen

Valtakirja on vahvempi kuin viesti – verkkoasioinnissakin

Kokenutkin verkkopankin käyttäjä voi haksahtaa kiireessä erheeseen. Näin kävi itsellekin jokin aika sitten, kun aloitin rahastosäästämisen uudelleen, mutta valitsin rahastolajin kiireessä väärin. Huomasin virheeni vasta sitten, kun sopimuspaperit saapuivat kotiin. Oma ajatus oli se, että tekemäni virhe olisi hyvä korjata heti, kun asia oli päällimmäisenä mielessä, mutta miten, pankin asiakaspalvelu oli siltä päivältä jo kiinni.

Valtakirja on vahvempi kuin viesti, sanotaan. Valtakirjalla voi hoitaa monia asioista myös pankissa ja sen antama valtuutus on yhä vahva kuin allekirjoitus pankissa. OP.fi -palvelussa oleva yleisvaltakirja on tyhjä lomake, johon voit itse kirjoittaa antamasi valtuutuksen sisällön. Voit esimerkiksi käyttää sitä käyttöoikeuksien antamiseen tai poistamiseen tileiltäsi. Yleisvaltakirjojen lisäksi op.fi –palvelussa on valmiina muutama valtakirjapohja. Jos valmiiden pohjien käyttö tuntuu hankalalta, kannattaa käyttää yleisvaltakirjaa. Alla on muutama esimerkki, millaisissa tilanteissa valtakirjaa voisi käyttää.

Vaikka tilanteet ovat todellisia; pankit, henkilöt, puhelinnumerot sekä tilinumerot ovat toki fiktiivisiä.

I) Valtuutan Mallilan Osuuspankin siirtämään allekirjoittamani remonttilainan tililleni. Nostan koko summan 15 000 euroa. Lainan numero FIXX 123456 78900. Lainasumman voi siirtää tilillemme FIXX 09876 543210

Terveisin,
Matti Meikäläinen
041 234 5678

II) Siirsin epähuomiossa 200 euroa käyttötililtä pantatulle vuokravakuustililleni. Tarkoituksenani oli tehdä siirto taloustilillemme. Pyytäisin, että tuo 200 euroa palautetaan käyttötililleni, sillä en itse pysty siirtoa verkkopankissa tekemään. Käyttötilini numero on FIXX 09876 543210. Pantatun tilini numero on FIXX 54321 67890.

Terveisin,
Matti Meikäläinen
041 234 5678

III) Halusin lopettaa tarpeettoman visa electron –korttini. Kortin viimeiset neljä numeroa ovat 0123, ja kortti on liitetty käyttötiliini FIXX 09876 543210. Olen tuhonnut kortin leikkaamalla sen useampaan osaan.

Omakin tapaukseni päättyi onnellisesti. Sain vastauksen lähettämästäni valtakirjasta omasta osuuspankistani vuorokauden sisällä. Verkkopankissa tekemäni virhe oli korjattu ja rahastosäästäminen oli aloitettu oikeaan rahastoon ja oikeaan rahastolajiin. Asia hoitui omalta koneelta, omilla tunnuksilla varsin näppärästi.

Yleisvaltakirjaan pääset palveluun kirjautuneena alla olevan polun kautta:
Henkilöasiakkaat  >  Omat tiedot  >  Valtakirjat  >  Yleisvaltakirja pankkiasioihin

Teemu Virrankoski